023/899-985   023/899-986
Krep traka 25 mm
» Prekrivači i zašti.. » Trake
 55.00 din/kom
Metar 3 m
» Alat za tapete i iti.. » Alati za merenje
 75.00 din/kom
PVC Luk 110 mm/ 90 °
» Vodovod i kanalizaci.. » Spojni elementi
 77.00 din/kom
Standardna paleta A4 1200 mm x 800 mm
» Proizvodi od drveta » Drvene palete
 450.00 din/kom


               
   

Izgradnja objekata -
Dogradnja, rekonstrukcija, restauracija i adaptacija

 
Stečeno iskustvo preduzeća "DRAGOVIĆ" omogućava nam da izvodimo i najsloћenije radove na postojećim objektima, u smislu njihove dogradnje, adaptacije, rekonstrukcije i restauracije.

Poseban izazov predstavljaju objekti koji su proglašeni za kulturna dobra i uživaju zakonsku zaštitu države. U tim slučajevima uspešno obavljamo sve vrste radova naložene od strane nadležnih arhitekata, istoričara umetnosti i konzervatora. Najveće radove ove vrste imali smo u Ruskoj federaciji, u kojoj se, po tradiciji, ovim poslovima pridaje najveći društveni značaj.

 
       
Izgradnja objekata / "DRAGOVIĆ" d.o.o.
Dragovic D.O.O. | 023/899-593 | 023/899-985 | 023/899-986